Marathon BB MiniTour - základné informácie

Marathon BB miniTour je seriál podujatí so spoločným vyhodnocovaním na sezónnej báze. Patria doň preteky organizované Marathon BB Teamom a spriatelené podujatia. Bodované sú deti od 6 do 10 rokov vrátane.

V sezóne 2017 sú to tieto akcie športového kalendára:

  • Lubetha zážitkový polokros
  • Adrim Nemčiansky beh 
  • Imunoglukán Lučatínska 11 
  • BBO Cup orientačný beh
  • O2 Kordícky extrém
  • Donovalský Drapák 

Systém hodnotenia Marathon BB miniTour:

Do poradia bude zaradený pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň 4 zo 6 podujatí.
Započítané budú body zo všetkých pretekov.
Marathon BB miniTour pozná 4 kategórie:

  • chlapci od 6 do 7 rokov vrátane
  • dievčatá od 6 do 7 rokov vrátane
  • chlapci od 8 do 10 rokov vrátane
  • dievčatá od 8 do 10 rokov vrátane

Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:

poradie

body

poradie

body

poradie

body

poradie

body

1

100

21

59

41

39

61

19

2

95

22

58

42

38

62

18

3

90

23

57

43

37

63

17

4

85

24

56

44

36

64

16

5

80

25

55

45

35

65

15

6

78

26

54

46

34

66

14

7

76

27

53

47

33

67

13

8

74

28

52

48

32

68

12

9

72

29

51

49

31

69

11

10

70

30

50

50

30

70

10

11

69

31

49

51

29

71

10

12

68

32

48

52

28

72

10

13

67

33

47

53

27

73

10

14

66

34

46

54

26

74

10

15

65

35

45

55

25

75

10

16

64

36

44

56

24

76

10

17

63

37

43

57

23

77

10

18

62

38

42

58

22

78

10

19

61

39

41

59

21

79

10

20

60

40

40

60

20

80+

10

Priebežné a celkové poradie bude zverejnené na www.marathonbbtour.sk v sekcii Marathon BB miniTour.
Po skončení ročníka bude slávnostne dekorovaných 6 najlepších chlapcov a 6 najlepších dievčat.

Prajeme úspešnú sezónu.
Prijmi výzvu!

Marathon BB Team
športový klub priateľov Banskobystrického maratónu
Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu