Prihlásenie už registrovaného pretekára

Osobné číslo (ID):neviem moje ID
Heslo:neviem heslo

Potrebujem pomôcť

Registrácia nového pretekára:

Krstné meno
Priezvisko
Pohlavie
Dátum nar.
Ulica a číslo
PSČ
Mesto
Krajina
E-mail
Mobil
Heslo
V súlade s platnou legislatívou súhlasím, aby Marathon Banská Bystrica s.r.o. spracoval osobné údaje uvedené v tejto prihláške pre účely vedenia evidencie účastníkov, merania, vyhodnotenia a štatistík Maratónu Banská Bystrica. Zároveň súhlasím, aby mi Marathon Banská Bystrica s.r.o. zasielal informácie na kontakty, ktoré som uviedol v tejto prihláške. Súhlas je platný až do odvolania, ktoré je potrebné doručiť písomne, alebo emailom na adresu Marathon Banská Bystrica s.r.o.
Želám si dostávať informácie o satelitných podujatiach v priebehu roka: