Výsledné poradie ročníka 2017

Poznámka: Komp. čas je skratka pre kompenzovaný čas, ktorý je prepočítaný podľa veku a pohlavia na príslušnú vzdialenosť pre bodovanie v Tour. V stĺpci veďla je pôvodne zmeraný čas.

Výsledná štatistika bodovaných účastníkov Marathon BB Tour 2017:

Počet mužov: 112
Počet žien: 39

Poradie muži

Por.BodyPretekárRočníkPretekovZapočítané preteky
1778Milan Valocka196010TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
2685Peter Barcík19667Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3515Dušan Beňo19798TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
4506Pavel Běčák19636TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
5497Peter Kypta19516TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
6470Ivan Ilavský19587TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
7460Ján Spodniak19676TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8451Ivan Čík19669TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
9436Ladislav Tišliar19747TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
10427Martin Barta19749TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
11404Štefan Gregor19775Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
12389Tomáš Willwéber19896Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Drapak 2017
13383Martin Duda19817TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
14360Andrej Brzuľa19798TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
15338Trulo Fonix19735Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
16330Marian Chamula19639TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
17329Július Zmitko19665Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
18328Norbert Holko197210TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
19307Jaroslav Beňo19765Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
20281Martin Ferenčík19736Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
20281Miloš Hric19785TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
21270Milan Škarvada19747TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
22268Vratislav Greško19776TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
23267Jiří Škvařil19745Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
24261Róbert Franka19839TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
25243Hubert Polák197410TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
25243Martin Volenský19825TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
25243Milan Fekiač19557TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
26242Radek Doktor19665Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
27233Pavol Blažek19586TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
28221Igor Šalko19656TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
29220Ivan Caban196710TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
30217Branislav Farkaš19798TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017
31210Milan Kuchár197810TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
32204Jaroslav Kán19686TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
33190Vladimír VÁCLAVÍK19795TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
34178Štefan Tešlár19836TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
35175Peter Kottman19986TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
36174VLADO Taliga19828TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
37172Marek Smolár19826TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
38170Miroslav Sršeň19735TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
39162Milan Šimoník19757TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
40148Tomáš Babiak19846TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
41141Michal Zauška199310TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
41141Slavo Božoň19677Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
42140Miloš Sihelský19687TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
43138Filip Trochan19849TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
44137Michal Ďurica19817TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
45136Marek Majkuth19866Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
46134Peter Šúrik19789TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
47133Stanislav Vrbický19577TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
48126Milan Čepela19827TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
49123Marcel Kiaba19715TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017
50122Miroslav Haviar19656TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
51121Martin Polievka198210TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
52119Ján Iždinský19779TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
52119Lukáš Tomeček19857TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
52119Viktor Kolík199210TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
53117Peter Valach19785TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017
54116Ján Daubner19846TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
55115Peter Forgáč19786Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
56114Martin Caban19945TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Brezno 2017
56114Patrik Bálint19778TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
57110Branislav Jedinák19787Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
58109František Štefanec19725TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
59107Michal Mikula19747TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
59107Vladimír Riedl19766TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
60106Víťazoslav Šakový19845Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
61105Radoslav Pánik19865Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
62104Ondrej Kostúr19745Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
63102Milan Jakubík19816TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
64101Peter Žúbor19805Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
64101Rastislav Kašpar19787TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
6599Ivan Kredatus19905TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
6691Ivan Krajčí19647TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
6691Peter Duda19755Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
6790Ján Mišura19788TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
6790Peter Rusko19766TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
6889Martin Kollárik19798TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
6988Matej Šáli19865TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017
7087Marian Mihalík19657TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7087Michal Cheban19847TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7186Erik Jenča19785TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017
7285Peter Kúdelka19865TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
7382Jaroslav Šály19716TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
7382Juraj Spišiak19935TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7382Peter Štěpánek19805TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7481Tomáš Štolc19837TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7580Pavel Kováč19798TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7673Marian Cesnak19826TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
7770Peter Farkaš19726TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7770Radovan Janek19745TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7770Slavomír Hliva19787TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
7869Lukáš Bálik19815TKB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7968Roman Hofreiter19806TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8066Milan Račanský19815TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
8164Martin Dobiš19775TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8260Krzysztof SKOKOWSKI19746TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8260Matej Tomášik19896TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017
8260Michal Koka19866TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8260Miroslav ŠKODA19776Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
8355Michal Macko19715Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8355Peter Katrenčík19835TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8355Stanislav Jamrich19875TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8451Tibor Oboňa19635Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8550Anton Hrušecký19695TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Drapak 2017
8550Dušan Mydlo19825TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8550Juraj Vajcík19915TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8550Marek Rusnák19855TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017
8550Mário Komár19815TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8550Matúš Caban19925TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017
8550Palo Petruš19815TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017

Poradie ženy

Por.BodyPretekárRočníkPretekovZapočítané preteky
1715Renáta Barcíková19678TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
2565Nikola Berčíková19957TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3529Iveta Furáková19736TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
4490Veronika Ferenčíková19989TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
5479Jana Dlhopolcová19837TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
6417Valéria Spišáková19826Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7411Denisa Krajčírová197410TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
8404Michaela Majerova198810TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
9391Izabela Rafanidesová19576TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
10372Daniela Chrančoková19865TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
11366Anna Brašeňová19836TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
12346Miriam Moravíková19715TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017
13338Andrea Lanáková19865TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017
14335Marcela Bazalová19696TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
15334Marta ŠKODOVÁ19866Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
16317Barbora Mišiaková19897TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
17302Mária Blažeková19605TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
18296Gitka Kottmanová19646TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
19283Livia Bozonova19965TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
20280Lenka Brveníková19778TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
21275Adriana Jedináková19867Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
22273Jana Boháčiková19849TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
23265Martina Štolcová19867TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
24241Katarína Kallová19987TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
25218Božena Petrášová19806TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
26195Anna Auxtová19737TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
27188Natália Bojnanská19835Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Drapak 2017
28173Vlasta Reguliová19845TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
29167Renata Brazová19747TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
30154Jana KUČEROVÁ19886TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
31151Desana Kohútová19675TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
32149Mária Šimonovičová19605Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
33147Paulína Raniaková19815TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Drapak 2017
34121Katarína Strmeňová19755TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
35114Eva Donovalová19846TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
3697Lucia Mojžitová Ml.19985TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
3780Petra Daubnerová19796TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3876Vladimira Kruzliakova19815TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
3965Zuzana Uhrinova19785TKB 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017

Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu